Gent / 2001

freinetschool de sterrenspits

Ruimtelijk beantwoordt het renovatieproject aan de pedagogische doelstellingen van het Freinetonderwijs. Het ontwerp van het schoolgebouw is opgevat als een open huis met duurzame leef- en werkruimten.

Bouwplaats | Maaltebruggenstraat 185, B-9000 Gent
Opdracht | Programmastudie en architectuuropdracht voor het bouwen van
een basisschool type Freinet met lagere en kleuterafdeling
Architect | Johan Bosschem
Bouwheer | Stad Gent – Departement onderwijs – technische dienst schoolgebouw
Subsidiërende overheid | Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – DIGO
Bouwkost | € 1.540.996
Jaar van studie / oprichting | 1997 / 2001