Missie

 
 

SAR architecten heeft een uitgesproken visie op architectuur en leefomgeving. We verliezen de inhoudelijkheid van de opdracht nooit uit het oog. Dialoog met de opdrachtgever vinden we van groot belang. We streven naar een toekomstgerichte en duurzame architectuur.

We staan borg voor kwaliteit. Samen met opdrachtgever, partners en technische adviseurs wordt gestreefd naar een optimaal resultaat. Als doel stellen wij: sterke architectuurconcepten (droom), technische perfectie (uitvoering), prijsbewuste aanpak (cijfers) en een open samenwerking met opdrachtgevers, uitvoerders en teamleden (bouwteam).

Historiek

2012

Vanaf 2012 zet SAR architecten BV als architect rechtspersoon, ingeschreven op de tableau van de Orde van Architecten (conform de wet Laruelle) alle nieuwe architectuuropdrachten verder.

2000

SAR+G en het Atelier voor Stedelijke Architectuur maken deel uit van S.A.R. multiprofessionele architectenvennootschap.

1989

Onder de naam Groep S & H wordt een tweede vestiging opgericht in Court-Saint-Etienne.

1986

SAR+G ontwikkelt zich tot een interprofessionele vennootschap van architecten, burgerlijke ingenieurs, stedenbouwkundigen, interieur vormgevers en landschapsarchitecten.

1976

Na het behalen van een aantal architectuurprijzen richt Johan Bosschem het architectenbureau SAR+G op.

Werkwijze

Ontwerpend onderzoek

Elk ontwerp is het resultaat van een ontwerpend onderzoek dat leidt naar de juiste ruimtelijke interpretatie van de projectdefinitie. Daarbij is de procesbereidheid van alle betrokken partners en het respect voor de ruimtelijke- en inhoudelijke context een belangrijk gegeven.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is aanwezig in elk ontwerp, dit uit zich in het architecturaal concept, in de materiaalkeuze, in de structuur en in de technische uitrusting. Daarnaast wordt gestreefd naar een architectuur waarbinnen flexibiliteit mogelijk is, dat maakt dat zowel aan de actuele- als aan de toekomstige eisen van de gebruiker optimaal kan voldaan worden. We streven steeds naar een integraal ontwerp waarin architectuur, structuur en technische uitrusting tot een duurzaam geheel wordt gekneed.

… en dan is er de architectuur

Het is aan de architect om uit het wezen der dingen, uit zijn inzicht daarin, te distilleren wat een ding wil zijn
— Louis Khan - Otterlo 1959

Architectuur is het bedachtzaam creëren van ruimte, het creëren van ruimte is tegelijkertijd het creëren van licht. Architectuur is de kracht van de ruimte. Architectuur is ‘identiteit’ geven aan een gebouw.
— Johan Bosschem - Gent 2017.

Team

SAR architecten wordt geleid door architect Johan Bosschem, em. artistiek hoofddocent aan HoGent - faculteit School of Arts, doceerde ‘architectuuractualiteit’, seminarie ‘architectuur in dialoog met kunst’ en was coördinator ‘kunst in het werkveld’.

SAR architecten bestaat uit een team van architecten, vormgevers, beeldend kunstenaars en specialisten in verschillende disciplinesdie die geïntegreerd samenwerken of hebben samengewerkt.

Zijn- of waren medewerker van SAR architecten:

 • architecten:
  Thierry Halsberghe, Simon Vanhevel, Kirsten Verboven, Steven Verbrugghe, Eveline Van den Bogaerde, Els Van Geenhove, Ilse Corne, Jan Vandevoorde, Dimitri Declerc, Leontien Bielen, Maarten Thys, Julie Sichien, Piet Vanwormhoudt en Christa Lievens
 • stedenbouwkundige / socioloog:
  Guy Quackelbeen
 • grafisch ontwerpers:
  Veerle Verbrugge, Sylvia Vanvelthoven, Michel Bosschem, Kim Delamarche, Sebastiaan Gheeraert, Eva Goethals en Peter Derks.
 • beeldend kunstenaars:
  Christine Deboosere, Martin Baeyens en Jan Van den Abeel
 • kunsthistoricus en expert industriële archeologie:
  Patrick Viaene
 • CAD tekenaars:
  Eric Scheirlinck, Remco Van Maurik, Eduard Moreels

Voor grote architectuuropdrachten en deelname aan architectuurwedstrijden werkt(e) SAR architecten samen met:

 • architecten:
  Arata Isosaki (Tokio, JA), Aeroports de Paris (Paris, F), Carvalo Arojo (Braga, P), Mecanoo (Delft, NL), Atelier Herman Hertsberger (Amsterdam NL), Kraaijvanger architects (Rotterdm NL), Art&Build (Brussel), APROG (Wetteren), De Vloed architects (Heusden Destelbergen), Detoo architects (Heusden Destelbergen), ASA (Gent), CH architecten (Drongen Gent), ABG (Kortrijk)
 • landschapsarchitecten:
  OKRA, (Utrecht, NL) en Bureau voor Vrije ruimte (Gent)
 • intieurvormgevers: Restyling buro (Gent)
 • beeldend kunstenaars:
  Pierre Alechinsky, Jan Van den Abbeel, Martin Baeyens, Christine Deboosere, Marnix Verstraete en Jean Bilquin
 • schrijvers: Hugo Claus, Stefan Hertmans en Leonard Noolens
 • studiebureaus stabiliteit:
  Studiebureau Riessauw (Gent), Ingenieursbureau Fraeye (Gent) en Technum (Brussel)
 • studiebureaus technische uitrusting:
  Studiebureau De Klerck (Brugge), Ingenieursbureau Stockman (Gent)
 • studiebureau akoestiek:
  Vincent Spruytte, Peutz Daidalos (Leuven) en Bureau De Fonseca (Grimbergen)
 • adviesbureau brandveiligheid: SECO
 • studiebureau voor bouwfysica: dGmr (Den Haag, NL)
 • studiebureau voor mileu:
  Trevi NV (Gent) en T&D consult
 • studiebureau sloopinventarisatie:
  Thibaut consultancy (Roeselare)
 • adviesbureau natuursteen:
  Van Luijk natuursteen en consultancy (Loosdrecht NL)
 • assecor BREEAM: BOPRO
 • bureau voor veiligheidscoördinatie:
  Acovex (Torhout), Technix (Gent) en V.E.T.O. & partners (Oosterzele)
 • coördinatie en management van werven:
  Farys (Gent) en ARIES (Gent)
 • vormgevers:
  Pixelman (Gent) en Polygon (Kortrijk)
 • juridisch adviseurs:
  Mr. Koen Laureyssens, Mr. Nicolas Bosschem en Mr. Paul Vervaet