Gent / 2002

de brug schoolgebouw en bibliotheek

Het project omvat de renovatie
en de uitbreiding van het oude gemeenteschooltje van Mariakerke tot een gebouwencomplex met basisschool, dagverblijf en bibliotheek. De nieuwbouw bestaat onder meer uit twee geschrankte bouwvolumes en een brug die leidt naar de klassen. Een heldere glasstructuur overdekt dit deel van de circulatie-as.

Bouwplaats | Trekweg 1, B-9040 Mariakerke / Gent
Opdracht | Bouwen van een scholencomplex bestaande uit een basisschool,
dagverblijf en bibliotheek
Architect | Johan Bosschem
Bouwheer | Stad Gent – Departement onderwijs – technische dienst schoolgebouw
Subsidiërende overheid | Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – DIGO
Bouwkost | € 3.750.000
Jaar van studie / oprichting | fase 1: 1997 / 2002 – fase 2: 1997 / 2004