Kortrijk / 2017

RHIZO - Hotelschool Kortrijk

 
 
 
“Het ontwerp is ingeplant in een rustige woonbuurt aan de oostrand van de Kortrijkse agglomeratie. Het betreft een nieuwbouw met 6 restaurants, 7 keukens en grootkeuken met zelfbedieningsrestaurant voor 360 studenten. Daarnaast zijn er ook een demonstratie-aula, lokaal voor wijndegustatie, leslokalen, administratieve lokalen, sportzaal en een ondergrondse parking voor 49 wagens in het gebouw ondergebracht. Blikvanger is het publieksrestaurant dat functioneert als een volwaardig klasserestaurant, de gelagzaal wordt gekenmerkt door een gebogen plafond met een kunstintegratieproject. De strenge normen van het voedselagentschap, brandpreventie en de complexe eisen eigen aan de functie zijn gekneed tot een slanke architectuur waarin natuurlijk licht en overzichtelijkheid een rode draad is. Een heldere circulatie-as bindt dit complex gegeven tot een helder geheel. Het ontwerp ontving in 2013 de 'Architecture School Award'.”
 

Bouwplaats
Senator Coolestraat, B-8500 Kortrijk
Opdracht
Masterplan en nieuwbouw van een Hotelschool
Architect
Johan Bosschem en Jan De Vloed voor TV SAR ARCHITECTEN / Architektenburo De Vloed
Bouwheer
AG REAL ESTATE COPiD - Scholen van Morgen
Inrichtende macht
RHIZO Katholieke Scholengroep – Burgemeester Nolfstraat, 39, BE-8500 Kortrijk
Raming bouwkost
€ 13.522.654
Subsidiërende overheid
AGIOn
Jaar van studie / oprichting
2012 / 2017