26-10 -2017

College van Burgemeester en Schepenen keurt voorontwerp administratief centrum ‘Cluster zuid’ goed