02 Dec 2017

School voor mens en samenleving, Kortrijk opgeleverd

 
 
 

Donderdag 30 november 2017 werd de RHIZO school voor Mens en Samenleving in de Beheerstraat te Kortrijk opgeleverd. Deze school voor opleidingen in de personenzorg is gerealiseerd in opdracht van AG Real estate | Scholen van Morgen. Het bestuur van de inrichtende macht RHIZO scholengroep ondertekende donderdagavond de voorlopige beschikbaarheid. Leerkrachten en leerlingen nemen na het kerstverlof hun intrek in dit markant gebouw. Deze nieuwe realisatie naar een ontwerp van Johan Bosschem | SAR architecten in samenwerking met De Vloed architects is gelegen in de binnenstad, er is voor dit gebouw van 8.000 m² vloeroppervlakte gestreefd naar een bijzonder compact en duurzaam concept. De vormgeving en de aluminium bekleding van het hoofdvolume refereert naar het industrieel verleden van de site. Niettegenstaande de sterke verdichting werd een maximum aan open en overdekte speelruimte gecreëerd, dit zowel op hellende vlakken als op de daken van de gebouwen. Een krachtig hoofdvolume zweeft als het ware visueel boven een vliesgevel met verticale vinnen in beton die als zonwering functioneren, de gevel is een nieuw beeldbepalend ankerpunt in de Beheerstraat.

Binnenkort start de werf van de restauratie van de geklasseerde brouwerij Vuylsteke, na afwerking begin 2019 zal de vroegere brouwerij functioneel deel uitmaken van de school.