09 Oct 2017

Plechtige inhuldiging van RHIZO hotelschool te Kortrijk

 
 
 

“Maandag 9 oktober 2017 ging onder ruime belangstelling de plechtige inhuldiging door van RHIZO Hotelschool, gelegen in de Senator Coolestraat te Kortrijk. Na een panelgesprek waaraan Johan Bosschem deelnam, prees algemeen directeur Marc Vandecasteele met bijzonder veel lof het ontwerp van SAR architecte in samenwerking met De Vloed architects, hij sprak van 'de mooiste hotelschool van West Europa'. Tot slot was er de plechtige inhuldiging door mevrouw Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, dit gebeurde door een 'dégorgement' van een champagneflesmet met een sabel. De hotelschool kan elke weekdag worden bezocht, er zijn twee restaurants die open staan voor het publiek, namelijk een degustatie restaurant en een bistro, voor reservatie kan je terecht site van RHIZO Hotelschool.”

Het ontwerp is ingeplant in een rustige woonbuurt aan de oostrand van de Kortrijkse agglomeratie. Het betreft een nieuwbouw met 6 restaurants, 7 keukens en grootkeuken met zelfbedieningsrestaurant voor 360 studenten. Daarnaast zijn er ook een demonstratie-aula, lokaal voor wijndegustatie, leslokalen, administratieve lokalen, sportzaal en een ondergrondse parking voor 49 wagens in het gebouw ondergebracht. Blikvanger is het publieksrestaurant dat functioneert als een volwaardig klasserestaurant, de gelagzaal wordt gekenmerkt door een gebogen plafond met een kunstintegratieproject. De strenge normen van het voedselagentschap, brandpreventie en de complexe eisen eigen aan de functie zijn gekneed tot een slanke architectuur waarin natuurlijk licht en overzichtelijkheid een rode draad is. Een heldere circulatie-as bindt dit complex gegeven tot een helder geheel. Het ontwerp ontving in 2013 de 'Architecture School Award'.

Winnend project Architecture School Award 2013 in de categorie toekomstige projecten.

Aanverwante links