02 Oct 2019

Oplevering van de restauratie van de vroegere brouwerij Vuylsteke te Kortrijk

 
 
 

​Na meer dan een jaar werf werd maandag 23 september de restauratie van de vroegere brouwerij Vuylsteke in de Beheerstraat te Kortrijk opgeleverd. Het gebouw dat werd opgericht in 1887 staat op de inventaris van Onroerend Erfgoed Vlaanderen, de werken gingen door onder toezicht van de ambtenaar van Onroerend Erfgoed. Het gebouw maakt deel uit van de ‘Zorgkrachtschool’ van de RHIZO scholengroep te Kortrijk, een nieuwbouw die eerder in 2018 werd opgeleverd. Het gebouw maakt nu integrerend deel uit van de schoolinfrastructuur. Het gelijkvloers van het gerestaureerde gebouw zal dienst doen als administratie van de school. Met respect voor de historische structuur en materialen van het gebouw werd een heldere open ruimte voorzien waarin een hedendaags kantoorlandschap kan ingericht worden. De vroegere koetspoort werd heringericht voor twee kantoorruimtes. Erfgoedelementen zoals de poort, de stalen ramen en industrieel erfgoed werd zorgvuldig gerestaureerd Op de verdieping, werd het dak geïsoleerd en volledig vernieuwd. Hier bevindt zich het vroeger brouwersruimte met de grootste originele roerkuip in België, alle belangrijke onderdelen van de brouwinstallatie werden zorgvuldig gerestaureerd. Deze unieke ruimte zal dienst doen als open leercentrum, het vormt een eenheid met een naastgelegen leslokaal.

De lokalen worden in gebruik genomen door de Zorgkrachtschool na het herfstverlof in 2019.

Aanverwante links