12 Oct 2015

Groot succes tijdens ‘Dag van de Architectuur’ voor gebouwen G en I van Universiteit Antwerpen

 
 
 

“In het kader van 'Dag van de Architectuur' een initiatief van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), organiseerde SAR architecten zondag 11 oktober 2015 vijf geleide bezoeken aan twee realisaties op Campus Middelheim van Universiteit Antwerpen.”

Zondag 11 oktober 2015 namen tijdens ‘Dag van Architectuur’ meer dan 250 bezoekers deel aan vijf geleide rondgangen op Campus Middelheim van Universiteit Antwerpen. Johan Bosschem gaf duiding bij de geschiedenis van de campus die ontstond in 1922 door de oprichting van de Hogere Koloniale school, na 1960 werd de campus overgedragen aan het Rijks Universitair Centrum Antwerpen (RUCA) waarna het in 2004 een Campus werd van Universiteit Antwerpen. RUCA organiseerde in 1990 een architectuurwedstrijd die gewonnen werd door Johan Bosschem met SAR+G voor de oprichting van het faculteitsgebouw voor Toegepaste Economische Wetenschappen, het gebouw omvat naast seminarielokalen en kantoren voor onderwijzend en wetenschappelijk personeel de universitaire bibliotheek en een groot auditorium. 

In 2010 organiseerde UA een architectuurwedstrijd die opnieuw gewonnen werd door Johan Bosschem met SAR architecten voor de bouw van een gebouw voor het Algemeen beheer met de centrale server van de universiteit, de diensten ICT en infrastructuur. Tijdens de rondgang reflecteerde Johan Bosschem over 25 jaar ontwerpend onderzoek over ‘The other space’ op micro- en macroschaal. Het betreft onderzoek naar de kwaliteit van de ruimte die ontstaat tussen de functionele ruimtes, dit in de stad, in een gebouw en in een woning met als doel optimaal sociaal contact tussen mensen te bevorderen. Verder belichtte Johan Bosschem en Christine Deboosere 20 jaar geïntegreerde kunst in de architectuur van SAR architecten, vertrekkend van het het kunstintegratieproject ‘Zoek de zeven’ van Pierre Alechinsky en Hugo Claus in Gebouw G, het grafisch werk van Jan Fabre in het groot auditorium van gebouw G, een reflectie over ‘Rock Stranger’ van Arne Quinze in gebouw I en tot slot de bijna perfecte symbiose tussen de architectuur en kunst met het monumentaal grafisch werk van Martin Baeyens en Christine Deboosere in gebouw I.