26 May 2016

Gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België’ uitgereikt aan Johan Bosschem

 
 
 

“Zijne Majesteit de Koning heeft aan Johan Bosschem op 15 februari 2016 het ‘gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België’ verleend.”

​Zaterdag 21 mei 2016 heeft het Organiserend Comité van het ‘Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid’ sector ‘Architect-Ingenieur architect’ het label ‘Innoverende kijk’ aan Johan Bosschem toegekend, dit als teken van erkenning van zijn professioneel parcours. De officiële bekendmaking van de resultaten van de selectie 2015 2016 en de uitreiking van het ereteken, symbool van deze titel, vond plaats tijdens een academische zitting die doorging in het congrescentrum Dolce te La Hulpe. De uitreiking gebeurde door de heer Kris Peeters Vice eerste minister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel de heer W. Borsus Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke integratie bijgestaan door diverse prominenten.

Het ‘Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid’ motiveert haar beslissing als volgt, Johan Bosschem behaalde zijn diploma in 1975. Winnaar van tal van architectuurwedstrijden. Gewezen departementshoofd (ad interim) van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Gent en huidig artistiek Hoofddocent aan de School of Arts van Hogeschool Gent. Veel gevraagd gastspreker en jurylid aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Medestichter van SAR architecten.