26 Oct 2017

College van burgemeester en schepenen keurt voorontwerp administratief centrum ‘cluster zuid’ goed

 
 
 

De vroegere bibliotheek en het Administratief Centrum van Stad Gent op de site Zuid ondergaan de komende jaren een ware make-over. Met de verhuis van de bibliotheek naar het nieuwe bibliotheekgebouw aan De Krook, komt er ruimte op de site vrij voor het inrichten van een hedendaags, duurzaam en toegankelijk onthaal tot de administratieve diensten van Stad Gent. Hiervoor werd in 2016 een studieopdracht uitgeschreven waarvoor 6 ontwerpteams werden geselecteerd, uiteindelijk werd het project van SAR architecten in samenwerking met Kraaijvanger architecten weerhouden. De studieopdracht omvat de opmaak van een masterplan voor ontsluiting van de gebouwen met het Woodrow Wilsonplein, het park en de verkeersstromen alsook de herinrichting van het bibliotheekgebouw en publiekstoegankelijke delen van het administratief centrum.