Ontwerpend onderzoek

Elk ontwerp is het resultaat van een ontwerpend onderzoek dat leidt naar de juiste ruimtelijke interpretatie van de projectdefinitie. Daarbij is de procesbereidheid van alle betrokken partners en het respect voor de ruimtelijke- en inhoudelijke context een belangrijk gegeven.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is aanwezig in elk ontwerp, dit uit zich in het architecturaal concept, in de materiaalkeuze, in de structuur en in de technische uitrusting. Daarnaast wordt gestreefd naar een architectuur waarbinnen flexibiliteit mogelijk is, dat maakt dat zowel aan de actuele- als aan de toekomstige eisen van de gebruiker optimaal kan voldaan worden. We streven steeds naar een integraal ontwerp waarin architectuur, structuur en technische uitrusting tot een duurzaam geheel wordt gekneed.

...en dan is er de architectuur

Het is aan de architect om uit het wezen der dingen, uit zijn inzicht daarin, te distilleren wat een ding wil zijn

Louis Khan - Otterlo 1959


Architectuur is het bedachtzaam creëren van ruimte, het creëren van ruimte is tegelijkertijd het creëren van licht.

Architectuur is de kracht van de ruimte.

Architectuur is ‘identiteit’ geven aan een gebouw.

Johan Bosschem - Gent 2017