SAR architecten

SAR architecten heeft een uitgesproken visie op architectuur en leefomgeving. We verliezen de inhoudelijkheid van de opdracht nooit uit het oog. Dialoog met de opdrachtgever vinden we van groot belang. We streven naar een toekomstgerichte en duurzame architectuur.

We staan borg voor kwaliteit. Samen met opdrachtgever, partners en technische adviseurs wordt gestreefd naar een optimaal resultaat. Als doel stellen wij: sterke architectuurconcepten (droom), technische perfectie (uitvoering), prijsbewuste aanpak (cijfers) en een open samenwerking met opdrachtgevers, uitvoerders en teamleden (bouwteam).