SAR architecten wordt geleid door Johan Bosschem, architect, hij is tevens artistiek hoofddocent aan Hogeschool Gent waar hij architectuuractualiteit en het seminarie ‘architectuur in dialoog met kunst’ doceert.

SAR architecten bestaat uit een team van architecten en beeldend kunstenaars die geïntegreerd functioneren binnen een gemeenschappelijke infrastructuur.

SAR architecten is gespecialiseerd in architectuur met een hoge complexiteit, het betreft voornamelijk gebouwen voor onderwijs, sport, zorg, bibliotheken en kantoren maar evenzeer gebouwen voor de private sector.

Voor deelname aan belangrijke overheidsopdrachten vormen SAR architecten en De Vloed architects sedert 2002 op regelmatige basis een tijdelijke vereniging. In die periode werden wij meerdere malen genomineerd en wonnen wij belangrijke wedstrijden en architectuurprijzen. Dit studieteam werkt geïntegreerd samen aan de uitwerking van de gewonnen architectuuropdrachten.