Kortrijk / 2014

Zorgcampus Sint-Jozef - OCMW Kortrijk

Zorgcampus Sint-Jozef omvat een complex van bijna 9.000m² met een woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum, initiatief buitenschoolse opvang en ruime ondergrondse parking. In het woonzorgcentrum is plaats voor 16 leefgroepen met elk 8 kamers die per 2 gekoppeld worden en beschikken over een verpleegpost, opwarmkeuken en leefruimte.

Bouwplaats | Condédreef 16, B-8500 Kortrijk
Opdracht | Masterplan en nieuwbouw voor zorgcampus Sint-Jozef
Architect | TV SAR architecten | AAPROG architecten
Bouwheer | OCMW Kortrijk
Raming bouwkost | € 18.438.343
Jaar van studie | 2014